TEN-MAN NAPOLI赢得意大利杯

所属分类 :市场报告

罗马:由于周六(周日在马尼拉)以3比1战胜佛罗伦萨,奥克兰体育场开球前,十人纳波利克服了戏剧性场面,在奥林匹克体育场举行了第二次意大利杯奖杯

法新社

作者:仓貊